Odwierty pionowe kobyłka

nadziejawgenach

Osobiste ujęcie wody

Nabycie działki to główny krok ku temu, żeby w niedalekiej przyszłości na jej terenie stanął nasz wyśniony domek. I chociaż w wielu wypadkach, budowa nie zacznie się z dnia na dzień, to kupno posiadłości gruntowej nieuzbrojonej niewątpliwie okaże się owocną inwestycją w dłuższym przedziale czasowym. Nie wielu inwestorów jest bowiem w stanie począć budowę budynku wtem po zakupie posesji. Potrzebne są bowiem  stosowne przyzwolenia budowlane na które jak to zwykle bywa, trzeba wyczekiwać mniej więcej kilkunastu miesięcy. Nim wobec tego dostaniemy korzystną decyzję administracyjną co do przekształcenia działki rolnej w budowlaną, jedyne co możemy zdziałać, to zacząć przygotowania do podłączenia wody (wykopanie studni głębinowej) bądź podłączenia energii elektrycznej w jej granicach. Aby jednakże studnia głębinowa z której będziemy zapożyczać czystą oraz w pełni właściwą do picia i innego typu stosowania wodę, wymagane są odwierty pionowe. Ich rolą jest zrealizowanie wierceń mających na celu skontrolowanie właściwości fizycznych i mechanicznych gruntu na którym w przyszłości zrobione pozostaną kluczowe otwory pod studnię. Przy ich pomocy testowana jest w szczególności gęstość właściwa a także pozorna gruntu, jego wilgotność, przepuszczalność nazywana inaczej wodoprzepuszczalnością bądź współczynnikiem filtracji i jego uziarnienie. Jeśli chodzi natomiast o parametry mechaniczne, to dzięki zrealizowaniu pionowych odwiertów, możemy dowiedzieć się natomiast jaka jest trwałość gruntu na ściskanie a więc jakie ciężar jest on (grunt) w stanie znieść bez uszkodzenia jego struktury na określonej jednostce jego powierzchni. Inną rozważaną cechą jest jego ściśliwość zatem zdolność do uszczuplenia jego objętości pod wpływem znajdującego się na jego powierzchni obciążenia. Powinno się przy tym dokonać podziału gruntu na spoisty oraz niespoisty (sypki), przy czym początkowy znamionuje się w dużej mierze większą gęstością i osiada w dużej mierze wolniej. Badając grunt nie zapominajmy też o podłożu skalnym które także na terenie naszej posesji może występować. Zatem, zanim zdecydujemy się na wykopanie studni, powinniśmy wiedzieć z jakim rodzajem podłoża mamy do czynienia. Wjazd na terytorium działki masywnym sprzętem w przypadku mało spoistego jej podłoża przysporzy ogromu trudności. Co więcej niezwykle twarde podłoże skalne doprowadzi do tego, że wiercenie otworów nawet o średnicy 110 mm będzie graniczyło z przysłowiowym cudem. Może okazać się też, że w zupełności uniemożliwi zrealizowanie wierceń.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

www.winter-remonty.pl